Josep Font i Huguet nasqué a Bellpuig (Lleida) el 26 de desembre de 1936.
Cursà l’enseyança primària i els estudis de comerç a les Escoles Pies de Tàrrega. En acabar els estudis, s’incorporà al negoci del seu pare, dedicat al comerç i a la industria. A partir d’aquell moment, va combinar el treball amb l’estudi autodidàctic.

Essent fill de Catalunya i amant de la seva terra, s’especialitzà en el tema del catalanisme, sobre el que va publicar tres llibres: ‘Sentiment Català’ (1980, Història de Catalunya), ‘La Catalunya de tots I’ (1981, Assaig sòcio-polític) i 'Les arrels del partir Lleidatà (1984, Assaig sòcio-polític).
Gran coneixedor de la problemàtica socio-econòmica del nostre país, tema sobre el que publicà, l’any 1982, ‘De la crisis al cambio’ (Assaig sòcio-econòmic).
Va ser articulista i col·laborador del diaris provincials ‘La Mañana’, ‘Diario de Lérida’ i ‘Segre’ i dels periòdics locals ‘El Pregoner d’Urgell’ i ‘La Veu de Bellpuig’.
L’any 1981 fundà el periòdic local ‘La Veu de Bellpuig’ i al 1984 el periòdic ‘Lo Lleidatà’ (La Veu de les Terres de Ponent), d’ambit provincial.

Va cursar estudis d’Alta Direcció d’Empreses i Relacions Humanes. Va ser políglot i esportista.
Home sincer, treballador incansable, defensor del model de societat occidental. Creador d’empreses agropecuàries i coneixedor de l’agricultura, la ramaderia, el comerç i la indústria.
Viatger incansable. Coneixedor del països de l’Europa Occidental i del Estats Units de Nord-Amèrica.
Demòcrata convençut i enamorat de la nostra terra lleidatana, fundà el dia 31 d'octubre de 1983 a la ciutat de Balaguer, el Partit Lleidatà, amb la idea d'aconseguir una Força Política Lleidatana Independent.
Va morir de leucèmia a l'edat de 51 anys, després d'un any de penalitats causades per la mortal malaltia.